...kniha je ženského rodu


Doporučujeme

Irena Žantovská

Ing. Mgr. Irena Žantovská, PhD. (1963) vystudovala nejprve ekonomii a poté divadelní režii. Má na svém kontě více než šedesát režií na předních českých scénách (Národní divadlo v Praze, Národní divadlo Brno, divadla v Olomouci, Ostravě, Liberci, Ústí nad Labem, Plzni, Kladně aj.), věnuje se nejen činoherní, ale také operní a baletní režii. Za představení Vagina monology byla nominována na cenu Alfreda Radoka v roce 2003, za režii filmu Mistr Jan Hus obdržela cenu Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 2006. Podle vlastní sbírky veršů zrealizovala scénický baletně-hudební projekt Zahrada soch. Vedle toho už od roku 1997 působí jako pedagožka, nejprve vedla studenty herectví na VOŠ, od roku 2002 vyučuje na vysokých školách rétoriku a jazykovou komunikaci – v tomto oboru také vydala několik monografických publikací. Obhájila dizertaci v oboru Sociologie divadla a její doktorská práce vyšla knižně v Nakladatelství AMU (2012).

Knihy autora v Nakladatelství ČAS