...kniha je ženského rodu


Doporučujeme

Doc. PhDr. et ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

Doc. PhDr. et ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. (1979) vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobé zahraniční badatelské stáže absolvoval ve Vídni a v Římě, kde se věnoval výzkumu ve Vatikánském apoštolském archivu. V současné době působí jako docent na Katedře církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se církevními dějinami 19. a 20. století, k nimž publikoval dvě desítky odborných monografií. Od roku 2021, kdy byl vysvěcen, působí jako jáhen pražské arcidiecéze.
Kniha Jan Graubner: Bůh má smysl pro humor (Rozhovor s Markem Šmídem), vydaná v roce 2023, je jeho třetím počinem v Nakladatelství ČAS. Předcházely jí publikace Pražští arcibiskupové moderního věku (2022) a Kristovy relikvie aneb Příběh němých svědků Ježíšova utrpení a zmrtvýchvstání (2022).

Knihy autora v Nakladatelství ČAS