...kniha je ženského rodu


Doporučujeme

Doc. PhDr. et ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

Doc. PhDr. et ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. (1979) vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobé zahraniční badatelské stáže absolvoval ve Vídni a v Římě, kde se věnoval výzkumu ve Vatikánském apoštolském archivu. V současné době působí jako docent v Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Katedře církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se církevními dějinami 19. a 20. století, v posledních letech především zahraniční politikou Svatého stolce.

Kniha Pražští arcibiskupové moderního věku (2022) je jeho druhým počinem v Nakladatelství ČAS. Předcházela jí publikace Kristovy relikvie aneb Příběh němých svědků Ježíšova utrpení a zmrtvýchvstání (2022).

Knihy autora v Nakladatelství ČAS