...kniha je ženského rodu


Doporučujeme

Karel Janotka

Ing. Karel Janotka, Csc. (9.2.1933 – 18.1.2020) prošel složitým bolestným profesním životem a v jeho rámci i kolísavými básnickými cykly. Po absolvování ekonomické fakulty VŠZ v Praze působil od roku 1958 v různých pozicích řízení podniků služeb pro zemědělství. Po absolvování základní praxe v podnicích začal působit jako středoškolský pedagog na zemědělské škole v Chrudimi pro obory ekonomických disciplin. Po okupaci české republiky od roku 1970 byl persekvován v rámci zaměstnání z politických důvodů a po více než 20 let měl zákaz výkonu pedagogického působení i zákaz zastávat přiměřenou vysokoškolskou pozici v jakémkoli podniku nebo instituci. Pracoval více než 15 let jako člen a pracovník zemědělského družstva na Pardubicku. Přes zákaz jakékoli publikační činnosti jako odborník uveřejnil v odborném zemědělském tisku více jak 150 statí týkajících se organizace řízení zem. podniků. Musel samozřejmě psát inkognito pod zkratkou. Po listopadu 1989 byl rehabilitován a od ledna 1990 byl jmenován ředitelem okresní zemědělské zprávy a územního odboru ministerstva zemědělství pro okres Pardubice. V této pozici působil až do svého odchodu do důchodu. Od roku 1994 se vrátil k původní dříve pro něj zakázané pedagogické činnosti středoškolského a vysokoškolského pro obory ekonomiky, managementu a agroturistiky a antropologie. Přes svůj věk ovšem v omezenější míře pedagogicky působí do dnes. V literární činnosti přes zákaz publikování uveřejňoval své básně v literárních časopisech a v pražském rozhlase. U příležitosti jeho sedmdesátých narozenin vydalo nakladatelství Votobia v roce 2003 sbírku sebraných básní Krajina ze žebra Adamova a v roce 2016 vydal Klub pražských spisovatelů autorovu sbírku básní Časobití. V současné době jsou připraveny k publikaci další dvě autorovy sbírky básní. Autor svérázným osobitým způsobem ve svých básních se klaní kráse české krajiny a vyjadřuje se k současnému společenskému dění v naší zemi. Janotkova poesie nezapře jistou příbuznost se zemitými verši Oldřicha Mikuláška či Jana Skácela, ale to je jen první dojem vyvolaný společnou láskou k přírodě a rustikálním sceneriím - jako zdroji oné zmíněné jistoty v ukvapeném světě. Janotka je svébytný osobitý autor, který ve svém pozdním debutu přichází k dnešnímu čtenáři jakoby z časů už poněkud zaprášených, ale dosud velmi povědomých. Protože žádné rekvizity, ani moderní, ani archaické, nic zásadního nezmění na podstatě poesie, která je i hlavním důvodem její existence: A to je autentická emotivní otevřenost, s níž autor nabízí svůj pohled na svět a zve do něj čtenáře jako do otevřených dveří k tajemství.

Knihy autora v Nakladatelství ČAS