...kniha je ženského rodu


Doporučujeme

Jan Keller

Jan Keller (1955) je zřejmě nejznámějším, a také nejplodnějším současným českým sociologem. V letech 1974–1979 vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně. Studium ukončil obhajobou doktorské práce na téma koncepce dějin u Maxe Webera. Jako stipendista francouzské vlády absolvoval ve druhé polovině 80. let studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux, v Aix-en-Provence a na pařížské Sorbonně, kde působil v tamním archivu a studoval dějiny Francie v 60. a 70. let 17. století. V roce 1992 obhájil habilitační práci O byrokratizaci státní správy ve Francii za starého režimu. V současnosti působí jako profesor sociologie na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Oblastmi jeho odborného zájmu jsou dějiny sociologie, obecná sociologická teorie, teorie organizace, problematika sociálního státu, teorie modernizace a globalizace, společenské souvislosti ekologických problémů. píše Wikipedie, „v posledním desetiletí se Kellerova tvorba vyznačuje hlavně silnou homogenitou a vnitřní provázaností a jako jeden z mála sociálních teoretiků byl schopen poskytnout komplexní diagnózu stavu moderní společnosti a sociologické výpovědi o ní.“

Jen jeho knižních monografií jsou desítky, a k tomu stovky novinových článků, řada vystoupeních na konferencích atd. V letech 2014 až 2019 byl poslancem Evropského parlamentu. Nejspíše právě tam nasbíral podněty ke své zatím poslední knize Hybridní politika (2021).

Knihy autora v Nakladatelství ČAS