...kniha je ženského rodu


Doporučujeme

Mons. Jan Graubner

Jeho Excelence Mons. Jan Graubner (1948) se narodil v Brně 29. srpna 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově (dnes Zlíně) jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 1968 byl přijat do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973. Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. Od roku 1982 do 1990 byl farářem ve Vizovicích a zároveň působil jako excurrendo administrátor nejprve v Provodově a později v Horní Lhotě.


Dne 17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil citát Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte). Po smrti Františka Vaňáka převzal správu diecéze jako administrátor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouckým, diecézi převzal 7. listopadu 1992. Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě, věnoval se pastoraci rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu olomoucké arcidiecéze. Je duchovním rádcem Orla.


Papež František ho 13. 5. 2022 jmenoval arcibiskupem pražským. Pražskou arcidiecézi převzal 2. 7. 2022.
V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu předsedou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost, misie a novou evangelizaci.


Vedle neúnavného vykonávání povinností duchovního pastýře i hlavy arcidiecéze si dokáže najít čas na publikační činnost. Je podepsán pod několika desítkami textů různého rozsahu a zaměření. V Nakladatelství ČAS mu v roce 2023 vyšla kniha Jan Graubner: Bůh má smysl pro humor (Rozhovor s Markem Šmídem).

Knihy autora v Nakladatelství ČAS